Modely na diaľkový ovládač prešli obrovskými zmenami v posledných rokoch, a dnes si už človek nájde pre seba to najvhodnejšie vozidlo zo všetkých typov modelovRozšírenie modelov na diaľkový ovládač sa začal na konci 70-ich, a na začiatku 80-ich rokov. Pred tým už rádio aktívne manévrovanie a samozrejme modelovanie existovali ako odbor a hobby, ale v skutočnosti sa všetko zlúčilo vtedy, keď moderná technika a výrobná technológia umožnila to, aby diaľkové ovládače a prijímače vyrábali za priateľské sumy, a tak boli dostupné pre každého.

Modely podľa ich funkčnosti možno triediť do troch veľkých skupín: do prvej skupiny patria podzemné pracovné stroje, medzi ktorými možno nájsť pouličné (on-road) autá a terénne (off-road) autá. Do druhej skupiny patria vodné stroje, ktoré nevyžadujú žiadne vysvetlenie, pretože sem patria všetky tie vozidlá, ktoré sa pohybujú len na vodnej hladine. Do tretej skupiny patria vzdušné stroje, do ktorej zaraďujeme samozrejme lietadlo a vrtuľník.

Najdôležitejšie parametre našich vozidiel sú samozrejme funkčné frekvencie a počet kanálov. Viacerí miešajú tieto dve veci, avšak vôbec nie sú rovnaké. Funkčná frekvencia je hodnota, na základe ktorej komunikuje diaľkový ovládač s prijímačom, ktorý je zabudovaný do modelu. To je prakticky jedna rádio frekvencia, ktorá sa môže vyskytnúť pri AM, FM alebo pri modernejších RC modeloch s frekvenciou 2,4GHZ, ale k tomu sa ešte vrátime.

Ďalšou dôležitou hodnotou je počet kanálov. To znamená to, že koľko kanálov riadi rozličné funkcie na našom modely. Napríklad ak máme jedno auto, tak to je vo viacerých prípadoch dvoj kanálové. Prvý kanál slúži na rýchlosť a druhý slúži na manévrovanie. Jeden takýto model na diaľkový ovládač, ako lietadlo alebo vrtuľník môže byť aj 5 alebo až 6 kanálový, ale všetky tieto kanály fungujú v rovnakej frekvencii. Ak majú dva modely tú istú funkciu frekvencie, tak sa budú navzájom rušiť, a môže sa stať, že budú nemanipulovateľné. Ak dopredu vieme, že obidva modely chceme používať v tom istom čase, tak musíme kupovať modely na základe toho, že sa ich frekvencie nebudú rovnať. Veľkou výhodou je 2,4GHz technológia, ktorý sa už nachádza vo všetkých najnovších modeloch. 2,4GHz frekvencia je takzvaná otvorená technológia, kde nemôže podstúpiť interferencia. To znamená v podstate toľko, že sa môžeme naraz hrať s dvoma 10db 2,4GHz modelmi, ktoré sa nebudú navzájom rušiť.

Existuje ešte jeden fakt, čo je dobré spomenúť, a to je manévrovanie. Najmodernejším typom manévrovania je proporcionálne manévrovanie, čo zahŕňa toľko, že čím viac natiahneme rameno ovládača, tak veľmi zareaguje aj model. Druhým zvyčajným typom manévrovania je rozpäté, čiže jedno-rýchlostné. Pri tomto manévrovaní akonáhle potiahneme rameno ovládača, tak motory vydávajú maximálnu rýchlosť. Rýchlosť spolu so zákrutami môžeme ovládať spustením a znova zatlačením ramena. Pri modeloch Carrera existuje takzvané Servo Tronic manévrovanie, čo prakticky zahŕňa toľko, že do vychýlenia bolo zabudované dve fázy, a tak prakticky pri dávaní plynu a manévrovaní sú dané tri štandardné rýchlosti.

Pred voľbou modelu je každopádne potrebné premyslieť si, že kde a načo budeme používať svoj RC model, ba čo viac berme ohľad aj na naše predchádzajúce manévrovacie skúsenosti a pripravenosť!

Modely na diaľkové ovládanie247 produkt je dostupný